ZinSpelen, deel 3 Grenzeloos, docentenboek

Zinspelen

Auteur:
dr. Joost van Iersel
ISBN:
9789055738588
Verschenen:
03 September 2010
Omvang:
128
Uitvoering:
Map met losbladig systeem
Leverbaarheid:
Direct
22,95


ZinSpelen is een methode voor Havo/VWO op het snijvlak van cultuur en levensbeschouwing/godsdienst voor klas 1 tot en met 4 van het Voortgezet Onderwijs.

Uitgangspunt van de serie ZinSpelen is het verband tussen het 'hoe' van het leven (cultuur) en het 'waarom' van het leven (levensbeschouwing). Op basis van deze twee begrippen worden in het eerste deel de andere basisbegrippen (religie, symbool, mythe en rite) uitgewerkt. De begrippen cultuur en levensbeschouwing worden sterk vanuit de Nederlandse situatie van dit moment (de multiculturele samenleving) ingevuld.

Inhoud

 1. Hoofdstuk 1 Migranten tussen twee culturen
  1. Voorbeelden
  2. Par. 1 Schrijvers tussen twee culturen    8
  3. Par. 2 Hoofddoekjes en interculturele  communicatie    10
  4. Par. 3 De moskee en de openbare ruimte    12
  5. Basisstof
  6. Par. 4    Acculturatie en levensbeschouwing    14
  7. Verdieping
  8. Par. 5  'Allah is lief', Kader Abdolah    20
  9. Par. 6     'De mens in de migrant en in de moslim', Naema Tahir    22
  10. Par. 7 'Wij blijven hier!', op zoek naar integratie    24
 2. Hoofdstuk 2 Land van aankomst
  1. Voorbeelden
  2. Par. 1 Tijdperk van de authenticiteit    28
  3. Par. 2 Van zuilen naar burgerschapstijlen    30
  4. Par. 3 Secularisatie    32
  5. Basisstof
  6. Par. 4 Moderniteit en levensbeschouwing    34
  7. Verdieping
  8. Par. 5 De multiculturele samenleving    40
  9. Par. 6 Het Nederlandse islambeeld    42
  10. Par. 7 De diversiteit van de islam in Nederland    44
 3. Hoofdstuk 3 Christendom
  1. Voorbeelden
  2. Par. 1     Wat is christendom, wie is christen?    48
  3. Par. 2 De Bijbel    50  
  4. Basisstof
  5. Par. 3 Jezus    52
  6. Par. 4 Jezus' missie    58
 4. Hoofdstuk 4 Islam
  1. Voorbeelden
  2. Par. 1 Wat is islam, wie is moslim?    68
  3. Par. 2 De Koran    70  
  4. Basisstof
  5. Par. 3 Mohammed    72
  6. Par. 4 Mohammeds missie    78
 5. Hoofdstuk 5 Gedeelde verhalen en ethiek
  1. Voorbeelden
  2. Par. 1 De hemelreis van Mohammed    88
  3. Par. 2 Tien tot twaalf waarden    90
  4. Basisstof
  5. Par. 3 Gedeelde verhalen    92
  6. Par. 4 Gedeelde ethiek    98
 6. Hoofdstuk 6 Gedeelde geschiedenis
  1. Voorbeelden
  2. Par. 1 Gedeelde heilige plaatsen    108
  3. Par. 2 Een bijzondere ontmoeting tijdens de kruistochten    110
  4. Par. 3 Moslims in de geest van Erasmus    112
  5. Basisstof
  6. Par. 4 Fragmenten van een gedeelde geschiedenis    114
  7. Verdieping
  8. Par. 5 Beknopte geschiedenis van 'het' christendom    118
  9. Par. 6 Beknopte geschiedenis van 'de' islam    122
Copyright © 2021 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk