Wegen naar Wijsheid, deel 3B, leerboek, (2012)

Wegen naar Wijsheid

Auteur:
dr. Ton Vink
ISBN:
9789460360442
Verschenen:
02 Februari 2012
Omvang:
144
Uitvoering:
Gebonden, full colour
Leverbaarheid:
Direct
25,95


Zie tevens: www.damon.nl/wnw
Hier vindt u ondermeer de opzet van de afzonderlijke delen t.b.v. de basisvorming, uitgebreide informatie over en aanvullende lesstof bij deze methode. 

Wegen naar Wijsheid, deel 3b leerboek wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 425 9
Prijs: € 9,25 (inclusief 9% BTW)

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een complete methode filosofie/levensbeschouwing voor de basisvorming en Tweede Fase van het VWO. Naast een aantal thema's komen belangrijke levensbeschouwelijke stromingen uit Oost en West aan de orde. WNW besteedt tevens aandacht aan vraagstukken rond burgerschap en ethiek.
Na deel 2 splitst WNW zich in een derde, meer levensbeschouwelijk deel (3A) en een derde uitdrukkelijk filosofisch deel (3B). Het gaat hier om twee aparte boeken die beide voortbouwen op de eerste twee delen. Voor het Tweede Fase onderwijs wordt deze lijn doorgetrokken met de delen WNW 4A en WNW 4B.
WNW is daarmee aantrekkelijk voor zowel scholen die filosofie als eindexamenonderdeel aanbieden als voor scholen die levensbeschouwing of godsdienst programmeren al dan niet als eindexamenvak.

Inhoud

  1. Wat is filosofie?
  2. Wat kun je zeker weten?
  3. Redeneren en argumenteren
  4. Denken over de mens
  5. Over waarden en normen
  6. Kort historisch overzicht van de westerse filosofie
  7. Niet-westerse filosofie I: taoïsme en confucianisme
  8. Niet-westerse filosofie II: hindoeïsme en boeddhisme
  9. Niet westerse filosofie III: islamitische filosofie

Opbouw methode Wegen naar Wijsheid

Deel 1 en deel 2: levensbeschouwing en filosofie
Deel 3a: levensbeschouwing (met filosofie als dragende wetenschap)  -> Deel 4a: tweede fase levensbeschouwing en ethiek
Deel 3b: filosofische disciplines  -> Deel 4b: tweede fase filosofie

Voor iedere docent die de methode klassikaal gebruikt is per deel een toetsenbank beschikbaar. Stuur daartoe een mail naar info@damon-educatie.nl

Copyright © 2021 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk